Giới thiệu

Kindness Boomerang là CLB từ thiện, thành lập bởi Trịnh Hoàng Vũ. Với quan niệm “Sống trên đời cần có một tấm lòng”, Kindness Boomerang tổ chức hoạt động tình nguyện, quyên góp nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn; tạo điều kiện cho trẻ em thiệt thòi có cơ hội học hành, được quan tâm, chăm sóc.